Forskning

Mye av utfordringene vi forsøker løse på denne bloggen handler om skala- og perspektiv-utfordringer: ting går for raskt, for sakte, vi får ikke overblikk eller innsyn i store eller små prosesser.

Vi tenker at mye av dette er vanlige utfordringer i naturfagsundervisningen: elever sliter med å skape mening og forståelse av naturfagsbokas fortellinger om molekyler, atomer, solsystemer og globale prosesser.

I denne forskningsartikkelen forsøker jeg (i lag med Lili-Ann Wolff) å trekke frem hvordan nettopp denne typen utfordringer er veldig tydelige når man forsøker undervise i tema som berører bærekraftig utvikling. Og ikke minst, artikkelen forsøker og å peke på noen gode måter å løse disse utfordringene på.

Vi har og sendt inn en artikkel om dette temaet til et norsk tidsskrift, som vi håper vil bli tilgjengelig om ikke så lenge.